کاردکس یا کارتکس گواهینامه رانندگی : مدارک و شرایط جدید

admin 9 دیدگاه
کاردکس گواهینامه برای هنرجویان گرامی که در کلاسهای تئوری آیین نامه ، فنی و عملی شهر شرکت نمودند و هیچگونه غیبتی نداشتند و در آزمون مقدماتی آئین نامه و عملی شهر که از طرف آموزشگاه برابر دستور العملهای ابلاغی اخذ…
ادامه خواندن