مدارک، مراحل و هزینه تمدید گواهینامه رانندگی

admin 10 دیدگاه
با نزدیک شدن به تاریخ انقضا گواهینامه رانندگی نیاز است به همراه مدارک مورد نیاز برای تمدید گواهینامه های رانندگی به دفاتر پلیس ۱۰+ باید مراجعه نمود . مدارک و مراحل تمدید گواهینامه رانندگی: اصل شناسنامه به همراه کپی صفحه…
ادامه خواندن