طبق قوانین موجود، بیمار صرعی مشمول، می‌تواند متقاضی معافیت پزشکی از حوزه نظام وظیفه شده و چنانچه بیماری‌‏اش تحت کنترل دارو باشد پس از گذشت سه سال ازمعافیت خدمت سربازی می‌‏تواند گواهینامه بگیرد اما صدور گواهینامه برای افراد مسلم به صرع مجاز نیست.

مصطفی خرم رودی در همایش قوانین اجتماعی صرع افزود: برای تایید نهایی بیماری صرع باید بیماری به شیوه کلینیکی و پاراکلینیکی در یکی از مراکز نظامی یا دانشگاهی به تایید برسد و در شیوه کلینیکی پزشک شاهد حملات تشنجی و در شیوه پاراکلینیکی نوارهای مغزی بیماری تایید می‌‏شود.

وی ادامه داد: بیماران مبتلا به صرع تحت کنترل با دارو می‌توانند سرباز، اما معاف از خدمات رزمی شده و چنانچه سرباز با معافیت رزم حین خدمت به حملاتی دچار شود در مرکز، کمیسیونی تشکیل تا بررسی‌های مجدد صورت گیرد.

خرم رودی اخذ گواهینامه را برای بیماران مسلم به صرع به دلیل خطرآفرینی غیر مجاز دانست و درباره مصروعین تحت کنترل با دارو گفت: چنانچه فرد مصروعی که بیماریش به درستی تحت کنترل داروست متقاضی اخذ گواهینامه رانندگی باشد، در صورتی گواهی نامه صادر می‌شود که سه سال از صدور معافیت خدمت وی گذشته باشد و سپس گواهینامه مشروط یک ‌ساله برای وی صادر می‌شود.

مهدی صابری، رییس بخش روانپزشکی پزشکی قانونی نیز در این همایش گفت:در صرع موضعی واقع در لب تمپرال مصروع حرکات اتوماتیکی را ناآگاهانه بروز می‌دهد که می‌تواند به ارتکاب جرم منتهی شود؛ اما این به راحتی از طریق تست‌های تشخیصی غیرعمدی بودن آن قابل شناسایی است.

وی با اشاره به شیوع بیشتر صرع بزرگ با علایم و نشانه‌هایی چون تشنج، دست و پا زدن، دفع بی اختیار ادرار و برای دقایقی به خواب فرو رفتن گفت: در این نوع از صرع هیچ ارتباطی بین صرع و ارتکاب جرم وجود ندارد.

رییس بخش روانپزشکی پزشکی قانونی، از سوء مصرف الکل و مواد مخدر، قطع ناگهانی داروی صرع به عنوان عوامل تشدید کننده بروز رفتارهای خشونت بار یاد کرد و افزود: کم خوابی در بیماران مبتلا به صرع سبب افزایش تحریکات الکتریکی مغز و کاهش آستانه تحمل در برابر استرس می‌شود.