لیست آموزشگاه های رانندگی کرمان

در صورت مشاهده نقص در لیست آموزشگاه های رانندگی کرمان می توانید اصلاحات را از طریق قسمت نظرات برای ما ارسال فرمایید.

 

 

ردیفآدرسنوع گواهینامهنام آموزشگاهنام شهر
۱خ پروین اعتصامی جنب پارکب۲حقیقتکرمان
۲خ ابوحامد نرسیده به فلکه بسیجب۲رهنماکرمان
۳بزرگراه امام نرسیده به پمپ بنزینب۲پارسکرمان
۴خ امیرکبیر غربیب۲بانورفسنجان
۵میدان بسیج خ شریعتی غربی روبروی دبیرستان پسرانهب۲مرکزیرفسنجان
۶انتهای بلوار قاآنی اول خ معینب۲سمندسیرجان