لیست آموزشگاه های رانندگی شهر کرد

در صورت مشاهده نقص در لیست آموزشگاه های رانندگی شهر کرد می توانید اصلاحات را از طریق قسمت نظرات برای ما ارسال فرمایید.

برخی از آموزشگاه های رانندگی شهر کرد

 

فهرست جدید آموزشگاه های رانندگی شهر کرد

فهرست جدید آموزشگاه های رانندگی شهر کرد را در ادامه مشاهده می فرمائید، لطفا در صورت هرگونه مغایرت از قسمت نظرات اطلاع دهید.

 

ردیفآدرسنوع گواهینامهنام آموزشگاهنام شهر
۱خ ورزش- کوچه ۵ پ ۲پایه ۳سعدیشهرکرد
۲سعدی- خ غربی- نبش ۸۴ پ ۱پایه ۳هادیشهرکرد
۳خ کاشانی حفاصل فلکه دانشگاه ۴راه طالقانی بالاتر از اداره برق کوچه ۶۴پ۱پایه ۳رایانشهرکرد
۴خ شریعتی خ رجائی شمالی پ ۶۴پایه ۳سجادشهرکرد
۵خ کاشانی جنب خوابگاه دانشجویی علوم پزشکیپایه ۳رضاشهرکرد
۶شهرکرد یراباد غربی فردوسی شمال خ بسیج نبشکوچه یک پ۲پایه ۳محمدشهرکردشهرکرد
۷خ سعدی شرقی نبش کوچه ۶پایه ۳پیشتازشهرکرد
۸فلکه فردوسی خ فردوسی جنوبی خ شیراز پ ۱۳پایه ۳بام ایرانشهرکرد
۹بلوار ملت طبقه فوقانی مجع امور صنفی جنب پل هواییپایه ۳سبحانبروجن
۱۰میدان بیمارستان ابتدای جاده سیایرد جنب مهدیهپایه ۳حسینیبروجن
۱۱خ تختی شمالی جنب درمانگاه تامین اجتماعی پ۳۱۴پایه ۳امینبروجن
۱۲لردگان خ شهدا روبرو مصلاپایه ۳هدیلردگان
۱۳خ گلزار روبروی ثبت احوالپایه ۳زاگرسلردگان
۱۴بلوار شهید کلانتری روبه درمانگاه تامین اجتماعیپایه ۳شاهدلردگان
۱۵خ شریعتی نرسیده به سه راه بابا حیدرپایه۳شاهدفارسیان
۱۶خ هلال احمر نرسیده به دبیرستان ایثارپایه ۳نسیمفارسیان
۱۷خ آیت‌اله غفاری جنب اداری آبپایه ۳هاتففارسیان
۱۸جونقان بلوار کشاورز روبروی رستوران ستاره شهر جنب مسجد صاحب‌الزمانپایه ۳مهدیجونقان(فارسان
۱۹خ پاسداران پ ۳۵پایه ۳خوشنامسامان
۲۰خ کاشانی خ پنجم پ ۳پایه ۳آرمانهفشجان
۲۱ساحل شرقی روبروی ترمینالپایه ۳رعدفرخشهر
۲۲خ ساحل جنب ترمینالپایه ۳محمدبنبن
۲۳خ آزادی پاین تر از هلال احمرپایه ۳احسان شلمزارشلمزار
۲۴میدان انقلاب نبش ترمینال فرخشهر خ حافظ کوچه ۱۳پ ۲۷پایه ۳امینشهرکرد
۲۵اردل-خ سپاه جنوبی جنب بسیج دانش‌آموزیپایه ۳طلوعاردل
۲۶انتهای خ معلم بالاتر از بیمارستان امام جوادپایه ۳وحیدناغان
۲۷مال خلیفه فلکه سیدکریم علوی روبروی شهرداریپایه ۳محمدمال خلیفه
۲۸کوهرنگ ابتدای جاده دیمهپایه ۳پارسیانکوهرنگ
۲۹آلونی- جنب مخابراتپایه ۳شهابآلونی
۳۰بروجن-تختی شمال جنب تاکسی تلفنی پیامپایه ۳پدالبروجن