لیست آموزشگاه های رانندگی بیرجند

در صورت مشاهده نقص در لیست آموزشگاه های رانندگی بیرجند می توانید اصلاحات را از طریق قسمت نظرات برای ما ارسال فرمایید.

برخی از آموزشگاه های رانندگی بیرجند

 

فهرست جدید آموزشگاه های رانندگی بیرجند

فهرست جدید آموزشگاه های رانندگی بیرجند را در ادامه مشاهده می فرمائید، لطفا در صورت هرگونه مغایرت از قسمت نظرات اطلاع دهید.

 

ردیفآدرسنوع گواهینامهنام آموزشگاهنام شهر
۱بیرجند-خ انقلاب نش انلاب ۴پایه ۳پرشیابیرجند
۲بیرجند- خ شهدا یک- پ ۴۱پایه ۳حسینیبیرجند
۳بیرجند- خغفاری- نبش غفاری۷- پ ۲پایه ۳ریاسیبیرجند
۴بیرجند-خ جمهوری اسلامی-بین ۲و۴- جنب هتل مقدمپایه ۳صداقتبیرجند
۵بیرجند- خ مالک اشتر- نبش مالک اشتر ۲پایه ۳دانشجوبیرجند
۶بیرجند- خ مدرس- بیست متری دوم شرقی- روبروی اداره آب و فاضلابپایه ۳بهرانبیرجند
۷بیرجند –بلوار شعبانیه- خ وصال شمالی۲ پ۱۱پایه ۱و۲رهروان ولایتبیرجند
۸بیرجند-بلوار شهدای عبادی- بعد از خ زاگرس- جنب آهن فروشی مطیعموتورسیکلتعصر انقلاببیرجند
۹قاین- فاز سه فرهنگیان-خ دانش۱- پ ۴پایه ۳آذرخشقاین
۱۰قاین- بلوار بسیج- بسیج۵- پ ۱۰پایه ۳حمایتبیرجند
۱۱قاین- بلوار سیمان شهر- نبش سیمان شهر۵-روبروی شهرداریپایه ۳فرهنگبیرجند
۱۲نهبندان- خ رجائی-رجائی ۱۰- پ ۹پایه ۳جواناننهبندان
۱۳سرایان- میدان بسج- خ معلم- روبروی معلم۳پایه ۳امیرسرایان
۱۴سرایان-خ شورا-جنب پارک کودکپایه ۳سعیدسرایان
۱۵فردوس- بلوار امام رضا- جنب نمایندگی ایران خودروپایه۳امین فردوسفردوس
۱۶فردوس- بلوار جمهوری-جمهوری۶ پ۲۱۲پایه ۳صدففردوس
۱۷بشرویه بلوار قائم- نرسیده به شهرک شهید جهانیان- سمت چپپایه ۳امیدبشرویه
۱۸سربیشه خ مدرس-جنب خانه بهداشت- پ ۴۵پایه ۳پرهامسربیشه
۱۹خوسف- خ امام خمینی- امام خمینی ۱۰-جنب اداره آب و فاضلابپایه ۳محمدیخوسف
۲۰اسدیه- خ کشاورز- بین کشاورز ۲و۴پایه ۳قهستاناسدیه
۲۱حاجی آباد-ابتدای بلوار الغدیرپایه ۳شریعتحاجی آباد
۲۲طبس- بلوار شهید باهنر- روبروی مسجد امام حسن عسگریپایه ۳هدایتطبس
۲۳طبس-میدان شهید فهمیده-ابتدای بلوار امیرالمومنین- پ ۵۹پایه ۳نظریطبس
۲۴طبس- شهرک شهید صدووقی- صدوقی ۵ شرقیپایه ۱و۲سفریطبس
۲۵عشق آباد- ابتدای بلوار امام خمینی-نرسیده به شهرداریپایه ۳محمدیانعشق آباد